Sammen udvikler vi fremtidens

grønne samfund

Lad os skabe en bæredygtig udvikling sammen

Hvem er vi?

Kristoffer Wolsing, Partner

Bæredygtig energiplanlægger med speciale i mobilitet.

Har tidligere erfaring fra rådgivningsbranchen med fokus på at søge tilskudsmidler fra nationale og internationale finansieringspuljer omhandlende kreative løsninger til at skabe en bæredygtig omstilling.

Har også erfaring fra Energibyen i Skive Kommune i forbindelse med deres arbejde med at blive CO2 neutral i 2029. Dette arbejder byder på at finde og udvikle innovative løsninger og tage strategiske valg til samfundets bedste for at skabe en bæredygtig omstilling lokalt i Skive Kommune. Metoden til at opnå CO2 neutralitet er igennem internationale projekter, hvilket har givet erfaring fra hele processen omkring ide generering, tilskudsansøgning og projektledelse.

Fra erfaring med begge verdener af det private og det offentlig er der den fundamentale forståelse for deres forskelligheder og tilgange til bæredygtig omstilling og udvikling.

Michael Stie Laugesen, Partner

By- og transportplanlægger med speciale i ansøgninger og projektstyring

Gennem de seneste 12 år har Michael stået for udviklingen, ansøgningen og gennemførelsen af forsknings-, demonstrations- og implementeringsprojekter med op til 30 internationale partnere og med fokus på alternative drivmidler og merværdiskabende services til transport- logistik- og energisektoren.

Projekterne har samlet genereret mere end 250 millioner DKK i tilskud og har fundet sted i regi af CEF (Connecting Europe Facility), Climate-KIC, COSME, ELENA, Energistyrelsen, FP6, FP7, H2020, Interreg BSR, Europe, NSR og ØKS, Regionalfonden samt Uddannelses og Forskningsministeriet.  Via dette arbejde er der etableret gode relationer i både ind- og udland til myndigheder, rådgivere, forskere og branchefolk inden for transport-, logistik- og energibranchen.

Det tværfaglige projektarbejde har været medvirkende til, at der løbende er opnået nye kompetencer, der på bedste måde kombinerer interessen for specialviden, innovation og faktabaserede data. Siden 2010 har Michael været blandt foregangspersonerne for implementeringen af alternative drivmidler (især el og biogas og elektrofuels) til den danske transportsektor.

Bæredygtig Energi

Den forøgede drivhuseffekt er et faktum og dets følgende klimaforandringer kan ses overalt i verden. Samtidig er energi et helt essentielt element i en moderne levestil. Desværre står energisektoren på nuværende tidspunkt for en stor del af drivhusgasudledningerne. Vi er derfor nødt til at udvikle bæredygtige og vedvarende energikilder og tænke på nye smarte måder at anvende og sammentænke vores energisystem.

Det kommer ikke af sig selv og vi er alle nødt til at løfte i flok for at klare en samfundsmæssig opgave af denne kaliber.

Fremtidens Transport

Mobilitetssektoren bliver vores største udfordring i den grønne omstilling. Transporten er næsten udelukkende bestående af drivmidler fra importerede, fossile brændsler – nogle af de fossile brændsler, der udleder flest drivhusgasser og samtidig findes i en begrænset mængde. Hertil siger trafikale statistikker, at vi kun får et større transportbehov i fremtiden. Det er derfor nødvendigt at finde nye innovative løsninger til at ændre denne fossile kurs, vi kører på nuværende tidspunkt.

Har I styr på EU ansøgninger?

Hos Solutions4Innovation har vi styr på formalia, og hjælper både det offentlige og private med at søge midler til deres projekter. 

Hvem har vi arbejdet med?

Hjørring_Kommune
Region Nordjylland

“The measure of intelligence is the ability to change”

Albert Einstein

Kontakt

Solutions4Innovation IVS

Birkagervænget 18

DK – 9230 Svenstrup J

CVR: 38979159

 

Telefon: + 45 27 63 42 92

Mail: kw@solutions4innovation.dk